Online Casino Norway – Online Casino Norge

Unlike its Scandinavian cousins, Norway has slightly more regulated gambling market. The country’s population may love a flutter on the slot machine games, but this certainly wasn’t always the case. In fact, many people in Norway used to – and in some cases still do – frown upon those who gamble. Slot machines themselves were banned in Norway in 2007, only to be reintroduced with “player cards” which are linked to personal bank accounts, which limit how often and frequently a player can wager. Similar sorts of rules apply to online gambling in the country.

Certified Online Casino Norway

Rank
Casino
Bonus
Rating
Visit Casino
2
Betzest Casino
3
Norgesspill Casino
4
Nordicbet Casino
5
Vinnarum Scandinavia
6
AHTI Games Casino
7
Slots Million Casino
8
Dragonara Casino
9
Redbet Casino
10
WebbySlot Casino

There are many online casinos listed on this website which accept players from Norway. We don’t wish to repeat ourselves on this page. Instead we will be only listing the casinos specifically targeting the Norwegian player. We will be updating this regularly.

Gambling laws in Norway

As of 2007, all players who decide to play land-based slot machine games are issued with player cards, which are directly attached to their bank accounts. In this manner, they can never overspend or get into debt with their gambling habits, as their card does not allow them. Special player cards are required at all legal slot machines up and down the country.

Norway has two state-owned companies which regulate gambling. These monopolies include Norsk Tipping, which runs lotteries, instant win games such as slot terminals, and all sports betting companies. The other company is Norsk Rikstoto and they run all horse racing bets.

As for online gambling in Norway, it is tricky but not impossible. Norway’s Norsk Tipping runs their only officially sanctioned online casino, and that has been the case since 2002. Offshore casino sites were made illegal in 2008. The Norwegian government does try to get ISPs (internet service providers) to block offshore casinos, although they have difficultly doing so effectively. A secondary protocol has been far more effective. This involves Norwegian banks blocking all transactions related to gambling, in a move which is fairly similar to what happens in the USA.

Online and Offshore Casinos

Despite the banking ban on online gambling and the ISP blocks, it is still possible to play at many offshore casinos. There are many hundreds of leading online casinos which offer their services to players based in Norway.

The country’s only legally licensed casino naturally offers gameplay only to Norwegians, or players residing in Norway, and players must have an account to play. Offshore casinos try to make Norwegian players feel at home by including the Norwegian language, and Norwegian krone currency at their websites and many Norwegian players are happy to oblige.

The truth of the matter is that Norway’s singular legal casino can offer you everything you could possibly wish to play at an online casino, although the range of games and promotions are somewhat diminished, when compared to those of other popular offshore casinos, hence the popularity of such sites in Norway.

About Gambling in Norway

Players who are based in Norway can easily pick up a player’s card which allows them to play at land-based terminals and in Norway’s only legalised and state-run online casino. Given the circumstances, we would recommend this. However, if players do wish to try their hand at offshore casino sites, there are a few things they should keep in mind.

If you’re going to try your hand at offshore casinos while in Norway, we would strongly recommend a VPN (virtual private network) or proxy, as this may allow you to get past some of the ISP blocks on popular offshore casinos. We would also recommend that players obtain an e-wallet because it is going to be mightily difficult to shift funds from your Norwegian bank to your favourite offshore gambling website. As for the punishments for being caught gambling an offshore casino, they are virtually non-existent, so you needn’t have any worries there.

online casino norway

Online Casino Norge

I motsetning til sine skandinaviske kusiner har Norge et litt mer regulert gamblingmarked. Landets befolkning kan elske en fladd på spilleautomatene, men dette var absolutt ikke alltid tilfelle. Faktisk pleide mange mennesker i Norge – og i noen tilfeller fortsatt – å frynse de som spiller. Slotmaskiner seg selv ble utestengt i Norge i 2007, bare for å bli gjeninnført med “spillerkort” som er knyttet til personlige bankkontoer, som begrenser hvor ofte og ofte en spiller kan satse. Lignende typer regler gjelder for online gambling i landet.

Gambling lover i Norge

Fra og med 2007 er alle spillere som bestemmer seg for å spille landbaserte spilleautomater, utstedt med spillerkort, som er direkte knyttet til bankkontoen. På denne måten kan de aldri overskride eller komme seg inn i gjeld med sine spillvaner, da kortet ikke tillater dem. Spesielle spiller kort kreves ved alle juridiske spilleautomater opp og ned i landet.

Norge har to statseide selskaper som regulerer gambling. Disse monopolene inkluderer Norsk Tipping, som driver lotterier, instant win-spill som slotterminaler og alle sportsbedringsselskaper. Det andre selskapet er Norsk Rikstoto, og de kjører alle hesteveddeløpsspill.

Når det gjelder online gambling i Norge, er det vanskelig, men ikke umulig. Norges Norsk Tipping driver sitt eneste offisielt sanksjonerte online kasino, og det har vært tilfelle siden 2002. Offshore kasino-nettsteder ble gjort ulovlige i 2008. Den norske regjeringen forsøker å få Internett-leverandører til å blokkere offshore-kasinoer, selv om de har Vanskelig å gjøre så effektivt. En sekundær protokoll har vært langt mer effektiv. Dette innebærer at norske banker blokkerer alle transaksjoner knyttet til gambling, i et trekk som er ganske lik det som skjer i USA.

Online og offshore kasinoer

Til tross for bankforbudet mot online gambling og ISP-blokkene, er det fortsatt mulig å spille på mange offshore-kasinoer. Det er mange hundre ledende online kasinoer som tilbyr sine tjenester til spillere basert i Norge.

Landets eneste juridisk lisensierte kasino tilbyr naturligvis kun spill i norge, eller spillere bosatt i Norge, og spillerne må ha en konto å spille. Offshore kasinoer prøver å få norske spillere til å føle seg hjemme ved å inkludere norsk og norsk krone på deres nettsider, og mange norske spillere er glade for å forplikte seg.

Sannheten i saken er at Norges særegne juridiske kasino kan tilby deg alt du muligens ønsker å spille på et online kasino, selv om spekteret av spill og kampanjer er noe redusert, sammenlignet med de andre populære offshore kasinoene, og dermed populariteten Av slike steder i Norge.

Om gambling i Norge

Spillere som er basert i Norge, kan enkelt plukke opp spillers kort som gjør at de kan spille på landbaserte terminaler og i Norges eneste legaliserte og statslige online kasino. Gitt omstendighetene, vil vi anbefale dette. Men hvis spillerne ønsker å prøve seg på kasinoer på offshore, er det noen ting de bør huske på.

Hvis du skal prøve deg på offshore kasinoer mens du er i Norge, vil vi sterkt anbefale et VPN (virtuelt privat nettverk) eller proxy, da dette kan tillate deg å komme forbi noen av ISP-blokkene på populære offshore-kasinoer. Vi vil også anbefale at spillere får en e-lommebok fordi det vil være svært vanskelig å skifte penger fra din norske bank til din favoritt offshore gambling nettsted. Når det gjelder straffen for å bli fanget med et kasino på offshore, er de nesten ikke-eksisterende, så du trenger ikke bekymre deg der.