Online Casino Sweden – Svenska Spel Online Casino Sverige

Sweden is right up there with the most liberal, freest countries in the world. They set the barrier for many to follow, and that is certainly true of the online gaming industry in Sweden. In the Scandinavian country, all forms of gambling – whether they are land-based or online – are considered legal. Currently, Svenska Spel and ATG (the state run casinos) are regulated by the Swedish government Lotteri Inspektione, although there are countless other offshore casinos which also offer their services to players in Sweden, and the Swedes don’t care a jot. The Swedish Gambling Authority is right up with the very best Gambling Authorities in the world, but why? What are the gambling laws in Sweden?

Certified Online Casino Sweden:

Rank
Casino
Bonus
Rating
Visit Casino
1
Ninja Casino
2
Svea Casino
3
Vinnarum Scandinavia
4
PlayOJO Casino
5
Slots Million Casino
6
Genesis Casino
7
Fun Casino

There are many online casinos listed on this website which accept players from Sweden. We don’t wish to repeat ourselves on this page. Instead we will be only listing the casinos specifically targeting the Swedish player. We will be updating this regularly.

Gambling Laws in Sweden

Svenska Spel and ATG are the state-owned monopoly when it comes to gambling. It began in 1997 when the pools service and the country’s lottery joined forces. Svenska Spel operates all the land-based casinos in the country and runs the lotteries. They also determine which games can appear in Swedish land-based casinos. Their authority is not absolute, though, for Svenska Spel is still under the jurisdiction of the Swedish Gambling Authority.

In Sweden, all forms of gambling are legal, and that includes online gambling. Well, technically, anyway. Online gambling is not regulated in Sweden, and so players are free to join any casino or sports book they wish without exception, whilst Svenska Spel controls online poker and bingo websites. In the past, Sweden has tried to make amendments to fully regulate their online gambling market, but this has proven futile. There are no plans in the immediate future to try and re-launch those proposals, and advertisements for gambling sites, sports books and casinos are rife on Swedish television, showcasing just how popular online gambling is in the country.

Gambling Company Taxes in Sweden

There are a lot of casinos run by Swedish companies and a lot of the top online slot providers are Swedish as well for example NetEnt (Net Entertainment), Yggdrasil Gaming and Quickspin to name but three. The Swedish government does take home taxes from these companies and are doing pretty well out of it all!

The Future of Online Gambling in Sweden

The Swedish government plans to have a fully regulated market in place by about 2020. Before then though there is some fantastic news for Swedish gamblers in that from 2018 gambling addicts will be afforded the same care and rights for treatment as drug and alcohol addicts. This is something we wish ALL countries would adopt.

Online Casinos

Sweden’s Svenska Spel controls the bingo and poker rooms, but they don’t have too much control over which casinos and sports books Swedish players visit. In most cases, these are offshore casinos, but offshore casinos which can include massive names such as Bet365, Unibet, Betsson, Vera & John, and more.

Sweden does not require ISPs (internet service providers) to block offshore casinos, although some offshore casinos may block users in Sweden from accessing their services, solely to avoid getting in trouble with the Swedish Gambling Authority. Most of the major online casinos operate legitimately in Sweden anyway.

Players who decide to play their favourite games at Swedish online casinos are in luck. Most will offer the choice of Swedish as a gaming language (which comes by default if you are inside Sweden), whilst accepted currencies include the Swedish krona and euros.

About Gambling in Sweden

Sweden is the home of some of the largest casino software providers. Net Entertainment and Yggdrasil are just two of the main developers who provide casino software to some of the largest domains on the net. In fact, Net Entertainment is one of the biggest developers of all. With such an investment in the online casino industry, it surely comes as no surprise to learn that Sweden is a dream country to gamble in.

Whether you are residing in Sweden, or simply visiting there, it shouldn’t really matter. If you are over the age of 18, you will have no problem playing at virtually any online casino, no matter its reputation or location. Players should keep in mind that a few regulated casinos will want to check that you have a Swedish “personalnummer” (social security number) before withdrawals can proceed, but that is merely a formality if you happen to be living there, and is done to ensure that you are who you claim to be.

online casino sweden

Online Casino Sverige

Sverige är rätt där uppe med de mest liberala, fria länderna i världen. De ställer gränsen för många att följa, och det är verkligen sant för online spelindustrin i Sverige. I det skandinaviska landet anses alla former av spel – oavsett om de är landbaserade eller online – anses vara lagliga. För närvarande regleras Svenska Spel och ATG (statliga kasinon) av den svenska regeringen Lotteri Inspektione,, även om det finns otaliga andra offshore-kasinon som också erbjuder sina tjänster till spelare i Sverige, och svenskarna bryr sig inte om en prick. Gambling Authority är rätt upp med de bästa spelmyndigheterna i världen, men varför? Vad är spelreglerna i Sverige?

Spelregler i Sverige

Svenska Spel och ATG är det statligt ägda monopolet när det gäller spel. Det började 1997 då poolens service och landets lotteri gick samman. Svenska Spel driver alla landbaserade kasinon i landet och driver lotterierna. De bestämmer också vilka spel som kan visas på svenska landsbaserade kasinon. Deras auktoritet är dock inte absolut, för Svenska Spel är fortfarande under spelautoriteten.

I Sverige är alla former av spelande lagliga, och det inkluderar online-spel. Tja, tekniskt, ändå. Onlinespel är inte reglerat i Sverige, så spelarna är gratis att gå med i någon kasino eller sportbok som de önskar utan undantag, medan Svenska Spel kontrollerar online poker och bingo webbplatser. Tidigare har Sverige försökt att göra ändringar för att helt reglera deras online-spelmarknad, men det har visat sig meningslöst. Det finns inga planer inom den närmaste tiden att försöka återupplösa de här förslagen, och reklam för spelplatser, sportböcker och kasinon ligger i svensk tv och visar hur populärt onlinespel är i landet.

Spelbolagskatter i Sverige

Det finns många kasinon som drivs av svenska företag och många av de främsta leverantörerna av online-slots är också svenska, till exempel NetEnt (Net Entertainment), Yggdrasil Gaming och Quickspin för att bara nämna tre. Den svenska regeringen tar hemskatter från dessa företag och gör det ganska bra ut av allt!

Framtiden för online-spel i Sverige

Den svenska regeringen planerar att ha en helt reglerad marknad på plats omkring 2020. Innan dess finns det dock några fantastiska nyheter för svenska spelare eftersom 2017 spelande missbrukare får samma vård och rätt till behandling som narkotika och alkoholmissbrukare. Det här är något vi önskar att alla länder skulle anta.

Online kasinon

Sveriges Svenska Spel kontrollerar bingo- och pokerrummen, men de har inte för mycket kontroll över vilka kasinon och sportböcker svenska spelare besöker. I de flesta fall är dessa offshore-kasinon, men offshore-kasinon som kan innehålla massiva namn som Bet365, Unibet, Betsson, Vera & John och mycket mer.

Sverige behöver inte Internetleverantörer för att blockera offshore-kasinon, men vissa offshore-kasinon kan blockera användare i Sverige från att få tillgång till sina tjänster, enbart för att undvika att komma i trubbel med spelautomaten. De flesta av de stora online-kasinon fungerar ändå legitimt i Sverige.

Spelare som bestämmer sig för att spela sina favoritspel på svenska onlinekasinon har tur. De flesta kommer att erbjuda valet av svenska som spelspråk (som vanligtvis finns i Sverige), medan accepterade valutor inkluderar svenska kronor och euro.

Om spel i Sverige

Sverige är hemma hos några av de största kasino mjukvaruleverantörerna. Net Entertainment och Yggdrasil är bara två av de främsta utvecklarna som tillhandahåller kasino mjukvara till några av de största domänerna på nätet. I själva verket är Net Entertainment en av de största utvecklarna av alla. Med en sådan investering i onlinekasinindustrin kommer det säkert inte som någon överraskning att lära sig att Sverige är ett drömland att spela in.

Oavsett om du bor i Sverige, eller helt enkelt besöker det, borde det inte riktigt hända. Om du är över 18 år har du inga problem att spela på nästan alla onlinekasinon, oavsett om det är rykte eller plats. Spelare bör komma ihåg att några reglerade kasinon kommer att vilja kontrollera att du har ett svenskt “personnummer” innan uttag kan fortsätta, men det är bara en formalitet om du råkar bo där och är klar att Se till att du är den som du hävdar vara.